Hvem er med?

Fra Høvåg  

Prosjektets viktigste deltagere er barn, foreldre, søsken, naboer og andre tilknyttet bygda Høvåg i Agder, Høvåg herredshus og Høvåg barnehage.

Mosaikk

Bandet:

DSC_0109

Trommis: Christian A. Seneger, Gitar: Tony Valberg, Fiolin: Marie Læssøoe Martin

En styringsgruppe for faglig kvalitetssikring

Dette kunstprosjektet er forskningsbasert og ledet av aktører med høy forskningskompetanse innen kunstfagsfeltet tilknyttet Universitetet i Agder. Prosjektet vil bli utviklet i tråd med relevante faglige og metodiske krav samt gjeldende  forskningsetiske retningslinjer. Styringsgruppen for faglig kvalitetssikring representerer både kunstfeltet, forskningsfeltet og praksisfeltet.

Tony Valberg

tv

Jeg er utdannet musiker på klassisk gitar. Etter musikerutdanningen jobbet jeg som sivilarbeider med autistiske og psykotiske barn og ungdommer. Å musisere med disse barna fikk meg til å se nye sider både med musikken og hva jeg kunne bety for andre som musiker. Snart tok jeg videreutdanning i musikkterapi og ferdigutdannet arbeidet jeg som musikkterapeut i åtte år. Etter som årene gikk ble det åpenbart for meg at musikk er noe vi gjør i sammen, og at det etablerer og utvikler relasjoner mellom de som tar del i det musikalske fellesskapet. På den tiden var jeg også frontfigur i et band som turnerte mye. Også i bandet merket jeg hvorledes konserten var noe vi gjorde i sammen med publikum, det var et ritual der de som var til stede med sang, bevegelser, blikk, tente lightere og slikt innfridde en forventning om å etablere musikkforankret relasjon. Og at den dype tilfredsheten som vi alle tidvis kunne hvile i etter en konsert bunnet i tilfredsstillelsen som det relasjonelle ritualet skjenker oss. Når jeg senere begynte å arbeide ved Universitetet i Agder forsket jeg på musikk og relasjon. Doktoravhandlingen min het «En relasjonell musikkestetikk – Barn på orkesterselskapenes konserter».

Agnete Erichsen

agnete

Jeg er billedkunster, utdannet ved SHKS og Statens Kunstakademi i Oslo, og arbeider hovedsaklig med maleri og tegning. Min inngang til dette prosjektet bunner først og fremst i ønsket om å utforske mulighetene i de skisserte deltagelsesstrategiene, og å utfordre både mine og andres oppfatning av hva kunst kan være. For meg er ikke valget av Høvåg barnehage, som sammarbeids-aktør, på noen måte tilfeldig. Barnehagen ligger midt i bygda hvor jeg bor, og vi har fra før av god kontakt og samarbeider om andre prosjekter allerede. Jeg har ellers lang og sammensatt erfaring som lærer og veileder innen kunstfag, ved div.kunstskoler, universitet    (UiA) og høyskoler, så vel som amatørkurs for voksne og barn.

Helene Illeris

Helene

Jeg er professor ved UiA og forsker i billedpædagogik og kunstdidaktik. Jeg har skrevet artikler og bøger om børn og unges møder med kunst i skolen og på kunstmuseer. Jeg er dansk og er uddannet i Danmark, først på kunstakademiet i København og siden på Danmarks Pædagogiske Universitet, som nu er en del af Århus Universitet (selvom det stadig ligger I København). Jeg har arbejdet fuld tid i Kristiansand siden 2010. Min indgang til projektet er at se på, hvordan kunst kan være med til at skabe fællesskab i forskellige sammenhænge. Jeg skal deltage i nogle af samlingerne, mest som forsker, og jeg skal være med til at udvikle videre perspektiver på projektet. Det er hensigten, at Isammen skal fungere som pilotprojekt for videre forskning, og den skal jeg være med til at udvikle.

Marita Skeibrok Holthe

IMG_5045

Jeg er utdannet ved Universitetet i Agder med en mastergrad i Kunstfag. Både gjennom studiene og ved siden av har jeg de siste årene vært engasjert i ulike kunstprosjekter både alene og sammen med andre. Våren 2013 gjennomførte jeg et prosjekt som utforsket det å involvere andre mennesker i kunstneriske prosesser og skrev en blogg som både de involverte og andre kunne lese og gi tilbakemeldinger på gjennom hele prosjektperioden. www.maritaskeibrokholthe.no/blogg-livsline. Jeg tar med meg disse erfaringene inn i dette prosjektet hvor jeg er bloggredaktør.