Høvåg

Høvåg er en kystbygd eller tettsted som ligger 2 mil øst for Kristiansand. Bygda med sine ca. 2000 fastboende, består for det meste av gamle gårder og spredt bebyggelse. Frem til 1962 var Høvåg en selvstendig kommune, men er nå er en del av Lillesand i Aust Agder fylke. Høvågs historie, både den maritime og gårdshistorien, kan spores gjennom arkeologiske funn tilbake til middelalderen og enda tidligere. Høvåg kirke er bygget i 1150. Med alle sine kjente uthavner, som Gamle Hellesund, Ågerøya, Ulvøysund, – og velkjente skjærgård med Blindleia og Kassenkanalen, er nok Høvåg mest kjent som et attraktivt feriested – og folketallet sommerstid mangedobles. Men fremdeles er fellsskapsfølelsen og samholdet i bygda en tydelig og viktig faktor for de som bor her.

Høvåg barnehage har sitt tilholdssted i bygdas over 100 år gamle Herredshus. Siden kommunesammenslåingen, har herredshuset vært brukt av bygdas befolkning som festlokale og møteplass for lag og foreninger. Herredshuset ble i 2004 gjort om til en stiftelse, med formål om barnehagedrift og kulturhus. Det er «Herredssalen» vi benytter i vårt prosjekt.

Denne bildekrusellen krever javaskript.