logo_red_blank

Samtidskunstens tilgang til relasjon, deltagelse og fellesskap

IMG_5094

Våre forestillinger om hva som er kunst og hvem som med rette kan ta del i kunstverdenen er ikke faste og «naturlige». De bestemmes av deltagerne i kunstfeltet. Likevel bærer vi på forestillinger og teorier som regulerer vår deltagelse i kunstlivets skapende, syngende, tegnede og dansede felleskap. Med mindre vi har vist en særlig kunstfaglig begavelse skjenkes vi tidlig en plass blant «publikummeren», konsumenten i utkanten av det skapende felleskapet.

I sammen utfordrer slike forestillinger.

I sammen er støttet av Norsk Kultrurråd:

Kultur-logo-300x153